therapeutic500רכיבה על סוסים כאמצעי טיפולי היתה בשימוש כבר לפני אלפיים שנה. לאורך ההסטוריה מופיעות התייחסויות שונות באשר להשפעת הרכיבה על בריאותם הגופנית והנפשית של הרוכבים. רכיבה טיפולית משפיעה בשלושה תחומים: גופני, ספורטיבי ופסיכולוגי.

בשל הביקוש גובר לרכיבה טיפולית מצד ממוסדות ומאנשים פרטיים, החל להתגבש בחווה צוות המספק ליווי מקצועי לאוכלוסיות שונות. שילוב זה של קהלי יעד שונים, יצר אווירה מיוחדת של מועדון רכיבה ולא של מרכז טיפולי. 

הצוות הטיפולי הכולל פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק, רופאה פסיכיאטרית ומדריכה מוסמכת לרכיבה טיפולית. השיעורים ניתנים במאנז' (אזור רכיבה מגודר) או בטבע ולעתים במקביל. כמו כן מועברים השיעורים באופן אינדיוידואלי או קבוצתי על־פי צורך. בנוסף לתראפיה באמצעות סוסים ולשיעורי רכיבה רגילים, החווה נענית לפניות חד פעמיות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים להתנסות ברכיבה לשם חוויה.

הצוות פועל בהסדר עם קופות החולים.