romantic2a.jpgטיול הרכיבה מותאם למשתתפים גם ללא ניסיון קודם ברכיבה

בסוף מסלול הטיול בשטח אפשרות לשולחן ערוך לשניים באיזור מיוער ומבודד.

התקשרו עכשיו
057-7471681 057-7398866